Merhaba Misafir

Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Talep Edilmeksizin Hazineye Ait Taşınmazın Kullanımından Ötürü Açılan Ecrimisil Davasının Adli Yargıda Görüleceği

PDF

Dava, Hazinece tahsil edilen ecrimisil bedelinin iadesi ve tahakkuk ettirilen yeni ecrimisil bedeline yönelik borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece; İdari Yargının görevli olduğu belirtilerek görev nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Leges Hukuk Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 6
  • ISSN : 1309-9620
  • Sayı : 70
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 22732
  • Yayıncı : Leges Yazılım Ticaret Limited Şirketi