Merhaba Misafir

Almanya’da Farklı Olmak: Entegrasyon ve Hoşgörü Kavramına Eleştirel Bir Bakış

PDF

Bu makalede, Almanya’nın birleşmesinden sonra çoğunluk toplumu ile farklı kökenlere sahip azınlıklar arasındaki ilişkilerde öne çıkan entegrasyon ve hoşgörü sorunları ele alınmaktadır. Türklerin Almanya’ya göçünün ellinci yıldönümünün kutlandığı bu yıl, azınlıkların halâ toplumsal ilişkilerde bir ötekileştirme ile karşı karşıya bulunduğu tespitinden yola çıkılarak bunun nedenleri üzerinde durulmaktadır. Öncelikle Almanya’da azınlıklara yönelik tartışmalara alışılagelmiş kavramlarda var olan bir belirsizliğin egemen olduğuna vurgu yapılan çalışmada, azınlıkların çoğunluk toplumu içerisinde eşitlik temelinde yaşayabileceği olası yeni yaklaşımlara günümüzde hâlâ egemen olan nitelendirmelerin engel teşkil edeceği ve dolayısıyla kavramsal boyutta bir belirginleşmenin çok kültürlü toplum olma beklentisine yardım edeceği vurgusu yapılmaktadır. Bu doğrultuda hoşgörü yerine kabul politikaları yanı sıra dışlama sonucuna yol açan önyargılar yerine birlikte yaşama kültürü gibi belirlemelerin ve ka

Yayınlandığı Kaynak : Bilig
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1301-0549
  • Sayı : 58
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 2229
  • Yayıncı : Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları