Merhaba Misafir

15-16. Yüzyıl Göçlerinin Osmanlı İskân Yapısına Etkisi

PDF

Tahrir defterleri çerçevesinde Anadolu’nun çeşitli şehir ve sancaklarını çalışan araştırmacıların hem fikir olduğu konu 16. yüzyıl Anadolu’sunda bir nüfus artışı yaşandığıdır. Genel itibariyle araştırmacıların ekseriyeti, çalıştıkları bölgelerdeki nüfusun yüzyıl içerisinde iki katına çıktığını ifade etmekte ve aşırı bir nüfus artışından bahsetmektedirler. Mevcut nüfus artışına karşın, Türkiye sınırları içinde kalan bölgeler için yapılmış olan tahrir çalışmalarında, demografik, ekonomik ve yerleşme açısından çok önemli olan göç konusu ya hiç incelenmemiş ya da istatistiklere yer verilmeden sadece bir iki paragraf bahsedilerek geçiştirilmiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada özellikle Sivas ve çevresine gelen göçmenler ekseninde 15-16. Yüzyıl göçlerinin Osmanlı iskân yapısına etkisi değerlendirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1015-1826
  • Sayı : 58
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21642
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi