Merhaba Misafir

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin Hukuki Boyutları

PDF

Kafkasya ve Orta Asya’daki zengin petrol ve doğal gaz ya-taklarının küreselleşen dünyadaki enerji ihtiyacının karşı-lanması için dünya pazarlarına sunulması, bölgedeki Türk devletlerinin ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerinin sağ-lanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesi bu amacı gerçekleştirmeye yönelik ilk ciddi adımı meydana getirmektedir. Buna karşın söz konusu projenin hukuki çerçevesinin imzacı devletlerin lehine çizilebildiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Ancak büyük jeo-stratejik ve jeo-politik hedeflere ulaşılabilmesinin, bazen, sıra dışı hukuki yükümlülüklerle devletlerin kendilerini bağıtlamasını gerektirdiğinin de kabul edilmesi gerekir. Özellikle bölgede ilk defa böyle bir projenin gerçekleştirilecek olması, normal şartlar altında kabul edilmesi güç gözüken bir anormal hukuki yükümlülük reji-mini doğallaştırmaktadır. Bununla birlikte, projenin hukuki temelini oluşturan “Transit Devlet Anlaşması” ile “Hükümetlerarası Anlaş

Yayınlandığı Kaynak : Bilig
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1301-0549
  • Sayı : 63
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 2155
  • Yayıncı : Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları