Merhaba Misafir

Homojen Olmayan Poısson Süreci: Bir Maden Makinesinin Güvenilirlik Analizi

PDF

Herhangi bir güvenilirlik analizi yapılmadan önce, verilerin bağımsız ve benzer dağılmış (bbd) olup olmadıklarını kontrol etmek amacıyla trend testleri yapılmalıdır. Veri setinde trendin varlığı tespit edildiği takdirde, Arızalar Arası Süre(AAS)’nin zamana bağlı olarak değiştiğini kabul eden Homojen Olmayan Poisson Süreci (HOPS) trendi tanımlamakta kullanılmalıdır. Bu çalışmada, trend testleri bir çekme kepçenin (dragline) mekanik sistemine ait birbirini takip eden arıza sürelerinin bağımsız ve benzer şekilde dağılmamış olduğunu göstermiştir. Uyum iyiliği testleri, Homojen Olmayan Poisson Sürecinin özel bir durumu olan Kuvvet Yasası Süreci (KYS)’nin arıza verilerini değerlendirmede kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, KYS’nin parametreleri kullanılmak suretiyle beklenen arıza adedi, bir sonraki beklenen arıza zamanı ve farklı zaman periyodları için güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21357
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi