Merhaba Misafir

Ekipman Seçimi Probleminde Promethee Ve Bulanık Promethee Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

PDF

İnsan, makine, malzeme gibi çok çeşitlilikte ve değişken özellikler gösteren bileşenlere sahip olan üretim sistemlerinin planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi genellikle zor ve karmaşık bir yapıya sahip olup, birden fazla etken tarafından etkilenen kararlar alınmasını gerektiren bir süreçtir. Bu tip süreçlerde karşılaşılan problemler çok sayıda çelişen kriter içeren kompleks karar problemleri niteliğindedir. Bu gibi durumlarda analitik bir bakış açısı sağlayan, probleme matematiksel ve mantıklı çözümler getirebilen çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanması çözüm ve daha sonraki aşamalarda büyük yararlar sağlamaktadır. Ekipman seçimi, etkin bir üretim sistemi için oldukça önemli bir konudur. Genellikle birbirine çok benzeyen pek çok tipteki ekipmanın arasından en doğru seçimi yapmayı çok sayıda kriterin göz önüne alınması ile birlikte gerektiren, yorucu, karmaşık, zor bir karar verme problemidir. Bu çalışmada, bir işletmenin kaynak makinesi seçimi problemi, dilsel ifadelerle tanımlanan kriterlerin önceliklendirilmesini içeren çok kriterli bir karar verme problemi temelinde incelenmiştir. Yapılan uygulamada problem hem bulanık hem de kesin sayıların kullanılmasıyla çözülerek alternatif ekipmanlar için hem kısmi hem de tam sıralama belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile her iki durum karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21356
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi