Merhaba Misafir

Çoklu Ortam Ontolojilerini Kullanan Anlamsal Video Analizi Üzerine Bir İnceleme

PDF

Çoklu ortam belgeleri; görüntü, metin, ses, video gibi verilerden oluşur. Bunların analiz edilmesi, bunlara ait verilerden bilgi elde edilmesi literatürde araştırmacılar tarafından oldukça yoğun bir biçimde uğraşılan konulardandır. Video akışları, birkaç çoklu ortam bileşenini içeren oldukça karmaşık çoklu ortam verileridir. Bu verilerin analizinde sözdizimsel yapının yanısıra anlamsal yapılar da kullanılmaktadır. Video endeksleme, özetleme konularında ontolojilerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Video olayları basit, bileşik ve karmaşık olaylar olarak sınıflandırılabilirler. Bu tespitlerden yola çıkarak, inceleme çalışmamızda Anlamsal Web için literatürde varolan ontolojiler, çoklu ortam ontolojileri ve bunların literatürdeki örnekleri detaylı olarak incelenmiştir. Video olay analizi konusu ve anlamsal video olay analizi için ontolojilerin kullanımı konuları incelenerek, literatürdeki örnek çalışmalar üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21348
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi