Merhaba Misafir

Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Sinterleme İle Birleştirilmesi

PDF

Bu çalışmada demir esaslı tozların ham ve ön sinterlenmiş halde mekanik geçme sonrası sinterleme ile birleştirilmesi incelenmiştir. Deneylerde presleme basıncı olarak 600 MPa kullanılmış ve sinterleme işlemleri endogaz ortamında ve indirgeyici gaz karışımında (%90N2 + %10H2) 1120°C’de 45 dakika süre ile yapılmıştır. Demir esaslı tozların (Fe-%0,6P, Fe-%0,6P-%2Cu, Fe-%0,6P-%3Cu-%0,4C) ham halde ve sinterlenmiş halde mekanik özellikleri ölçülmüştür. Sinterleme ile birleştirme işlemlerinde burç-pelet geometrisi kullanılmıştır. Demir esaslı tozlardan preslenerek hazırlanan burç (Fe-%0,6P, Fe-%0,6P-%2Cu) ve pelet (Fe-%0,6P-%3Cu- %0,4C) numuneler ham ve ön sinterlenmiş halde mekanik geçme sonrası sinterlenerek birleştirilmiş ve bağ dayanım değerleri ölçülmüştür. Ham halde sinterleme ile birleştirilen burç-pelet toz metal parçalarının arayüzeyleri optik ve taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda ham halde mekanik olarak geçirilen parçaların sinterleme ile birleştirme işlemlerinin yeterli düzeyde bağ dayanımı sağladığı bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21347
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi