Merhaba Misafir

“Su Üzerine Yazı Yazmak” mı “Başına Talih Kuşu Konmak” mı? Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Deneyimleri

PDF

İnternet kaynaklarının baş döndürücü bir hızla çoğalması, öğretmen adayları için bilgiye erişim becerilerini önemli bir hâle getirmiştir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının arama motoru kullanma deneyimlerini metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak; bu deneyimlerin sınıf düzeyi ve bilgisayar deneyim yılına göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak amaçlarıyla yürütülmüştür. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı 335 öğretmen adayı katılmıştır. Bu betimsel çalışmada veriler, katılımcıların arama motoru kullanım deneyimlerini gerekçesiyle birlikte ifade eden birer metafor üretmeleriyle toplanmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi, frekans analizi ve yüzde teknikleri kullanılarak temalaştırılmış; bu deneyim temalarının, bilgisayar deneyim yılı ve sınıf düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemede, iki değişken için Kay-Kare Testi kullanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Educational Sciences: Theory & Practice
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1303-0485
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 2087
  • Yayıncı : Codon Publications