Merhaba Misafir

“Günümüzün Görsel Kültüründe Tüketici Estetik Anlayış-Resim ve Tasarım”

PDF

Yaşanan dönem, post-estetik/tüketici estetik, eklektik anlayışı yansıtmaktadır. Araştırmada amaç; içinde bulunulan küresel ekonominin, iletişimsel ve teknolojik koşulları altındaki “yaratıcı edim”in kötülenmesi, sanatın sonu/ yitirimi sorunu, resim ve tasarımın dönüşümünü incelemektir. Araştırmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Postmodern tüketim toplumlarında, çağdaş görsel kültürü oluşturan sanat ve tasarım ürünlerinde, sanatsal zevk ve estetiğin dayandığı temel değerlerin değiştiği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 2010
  • ISSN : 2149-6595
  • Sayı : 5
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 20791
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi