Merhaba Misafir

20.Yüzyıl Resim Sanatında Yüzeyin Sınırlarını Aşan Arayışlar

PDF

20.Yüzyıldaki arayışlar sonucunda geleneksel biçimin yıkılmasına varan çalışmalar, iki boyut üzerinde deneysel çalışmalar ve iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyut arayışları görülmektedir. Yeni Çağa, endüstri damgasını vurmuş ve bu çağı ‘parçalayıcı’, ‘oluşturucu’ anlayış belirlemiştir. Yenilik arayışları kapsamında kübizm kendi anlatımını tuval üzerinde kolajla bulur. Dadaizm, kısmen sürrealizm ve soyut anlayışlar, devrimci adımlarla tuvalin sınırlarını zorlar. Bu çalışmada amaç; resmin gelenekten kopuşuyla birlikte malzeme ve düşünce yapısı ile yeniden şekillenen ve çözümlerini yalnız düzlemde değil düzlemin ötesinde de arayan çalışmaların ve sanatçıların işlerini ve işlerin niteliklerini ortaya koymaktır. Araştırmada; yüzeydeki arayışlara, çeşitli malzeme kullanımlarına ve yüzeyde çalışmalardan üçüncü boyuta doğru yönelime yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 2011
  • ISSN : 2149-6595
  • Sayı : 8
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 20747
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi