Merhaba Misafir

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

PDF

Bu betimsel çalışmada, 2003–2006 PISA sınavlarında değerlendirmeye katılan ülkelerde öğrenim gören 15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerileri sınav sonuçlarının, okul kaynaklarının ve velilerin sosyo-kültürel statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini hedeflemektedir. Bunun için, OECD’nin PISA 2003 ve 2006 değerlendirme analiz raporları ve yayınları betimsel olarak taranmıştır. OECD’nin PISA değerlendirmelerinde elde ettiği veriler ışığında Türkiye ve okuma becerileri açısından en başarılı beş OECD ülkesini (Finlandiya, Kore, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) çalışma kapsamına alınmış, ilgili ülke öğrencileri okuma becerileri başarı seviyeleri, ülkelerin okullara sağladığı kaynaklar ve velilerin sosyo-ekonomik değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak betimlenmiştir. PISA sınavlarını değerlendirmek, mevcut durumun anlaşılmasının yanında, ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak geleceğe dönük iyileştirici eğitim politikalarının geliştirilmesi açısından da önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1303-0485
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 2025
  • Yayıncı : EDAM