Merhaba Misafir

15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı

PDF

Bosna toprakları 1463 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve hemen fethi müteakip bu topraklar üzerinde bir sancak teşkil edilmiştir. Bosna sancağının Osmanlı idarî yapısı içinde önemli bir yeri bulunmakta idi. Bosna Sancağı, 1580 yılında ayrı bir eyalet olarak organize edilinceye kadar yüzyılı yılı aşkın bir süre geçmiştir, ancak ilk kurulduğu andan itibaren Bosna sancakbeyleri, ileri gelen beylerden atanmış ve beylerbeyi gibi itibar görmüşlerdir. Osmanlı Devleti'nin Bosna sancağına bu kadar önem vermesinin sebebi, bu sancağın bir uc sancağı olması ve kurulduğu andan itibaren, daha evvel Üsküp sancağının oynadığı siyasî ve askerî rolü üstlenmiş olmasıdır. Bosna Sancağı, Osmanlı Devleti'nin batıya doğru ilerleme faaliyetlerinde uc vazifesi gördüğünden sınırları sürekli değişmekte idi. Yeni fetihler sonucu ele geçirilen topraklar öncelikle Bosna Sancağına dahil edilmiş daha sonra bu topraklardan Hersek, Klis gibi yeni sancaklar oluşturulmuştu. Bu makalede, önce Bosna sancağının kuruluşu anlatılmaktadır. Daha sonra 15. yüzyıl tahrir defterleri kullanılarak sancağın idarî yapısı, vilâyet ve nahiye bazında ortaya konulmakta; kaza ve vilayet tabirlerinin bu bölgede almış oldukları anlam da gözönüne alınarak her vilayetin nahiye ve nefs-i bazarları ve kaleleri hakkında bilgi verilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
  • Yıl : 2005
  • DOI : 10.1501/OTAM_0000000403
  • Cilt : 2005
  • ISSN : 1019-469X
  • Sayı : 18
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1942
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi