Merhaba Misafir

Ayakkabı Üretimi Ve Pazarlamada Yeni Bir Yöntem Olarak “Tasarla-Satınal” Uygulama Örnekleri

PDF

Modanın vazgeçilmez bir parçası olan ayakkabı ürün grubunda faaliyet gösteren firmalar, teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar ve dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak olası müşteri kitlelerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda firmalar, sosyal ağların pazarlama, tanıtım ve marka bilinirliğinin destekleyici gücünü kullanmakla birlikte farklı inovatif yöntemlere de yönelmektedir. Özellikle web sayfaları-na entegre edilmiş olan programlar yar-dımıyla, kişilerin kendine özgü bir ürünü tasarımlayabilmesi ve bunu satın alabilmesi olanağı sağlayan sıra dışı uygulamalar dikkat çekicidir. Ancak bu uygulamaların tasarım niteliğinin boyutları, marka değeri ve bilinirliğine etkileri ile tüketicilerin yeni bir satış tekniği olan bu yönteme dair algılarına yönelik yeterli veriler mevcut değildir. Bu ne-denle araştırmada, söz konusu yöntemin “tasarım” kavramı kapsamında irdelenmesi ve moda sektöründe marka değer ve bilinirliği üzerine etkileri ile tüketici-lerin satın alma davranışına yönelik gö-rüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmış ve “tasarla-satın al” olarak adlandırılan bu uygulamaların, Türkiye’de ilk örnekle-rinden olan “İnce topuk” ve “Toppuk” firmaları, örneklem olarak seçilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-4764
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2148-5666
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 19110
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.