Merhaba Misafir

40 - 90 Yaş Arası Kadın Ve Erkeklerde Görülen Ortopedik Ve Travmatolojik Sağlık Sorunlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

PDF

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen eklem ve romatizma hastalıklarının sosyal yaşam konforu üzerindeki olumsuz etkileri bilinen gerçektir. Bu araştırmanın amacı günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen eklem ve romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkların 40 - 90 yaş arası yaşlı kadın ile erkek hastalarda ortaya çıkan olumsuzlukların uygulamalı olarak incelenmesidir. Verilerin elde edilmesinde ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi basit rassal yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmamızda kullanılan ölçme aletinin güvenirlilik geçerliliğinin sağlanması amacıyla bir ön test uygulanmıştır. Bu ön teste toplam 50 birey katılım göstermiş, elde edilen bulgular SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Cronbach’s Alpha Kat Sayısı 0,762 bulunmuştur. Daha sonra asıl araştırmaya geçilmiş ve bu araştırmaya (n=900) katılımcıdan elde edilen veriler dâhil edilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Ölçüm formunun Cronbach’s Alpha Katsayısı 0.896 bulunmuştur. Analizde, güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda beslenme başta olmak üzere çalışma, yaşam, sosyo-kültürel farklılıklar, fiziksel aktivite, eğitim ve yaşanan farklı sağlık sorunlarına ilişkin faktörlere bağlı ortopedik ve travmatolojik sorunların çıktığı görülmüştür. Özellikle 60 yaş üzeri kilo sorunu yaşayan bayanlarda fiziksel aktivite kısıtlanması, eklem rahatsızlıkları, yaşam konfor kısıtlanması, ağrı, performans ve verimlilik kaybı, motivasyon ile algı sorunları gibi birçok olumsuzluğun katılımcılar üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi (OTSHD)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-4805
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2148-5550
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 19101
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.