Merhaba Misafir

11-12 Yaş Grubundaki Çocukların Minnettarlıkları ve Hayat Memnuniyetlerine Etki Eden Aile İle İlgili Faktörler

PDF

Bu araştırma, çocukların hayat memnuniyetleri ve minnettar olma eğilimlerine etki eden aileye ilişkin faktörleri (annenin ve babanın eğitim durumu, ailenin çocuğa karşı tutumu ve ailenin harcama durumu gibi) incelemeyi amaçlamaktadır. Yaşları 11 ve 12 arasında değişen 59’u erkek 75’i kız toplam (X=11.08) 134 çocuğun katıldığı araştırmada çocuklara Minnettarlık Ölçeği (McCullough ve diğerleri, 2002) ve Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Varni ve diğerleri, 1999) uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kızlar erkeklere göre daha çok minnettarlık eğilimi göstermekte ve daha fazla okul hayatından memnuniyet duymaktadır. Annenin ve babanın eğitim düzeyi arttıkça, çocukların hayat memnuniyeti ve minnettarlığı da artmaktadır. Ayrıca ailenin harcama durumu ve çocuğa karşı aile içi tutum tarzı çocukların hayat memnuniyeti üzerinde etkili olmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1303-880X
  • Sayı : 29
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18692
  • Yayıncı : Ensar Vakfı