Merhaba Misafir

1970 Sonrası Görsel Sanatta ‘Kadınlık’a Dair İzlekler

PDF

1960’lardan sonra gelişen feminist hareket, modernitenin erkek egemen bakış açısının dışladığı kadın kimliğinin, kültürünün ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. Bu ‘kimlik’in kişisel ve görsel ifadeleri, görsel sanatta bir tür isyan gibi kendini göstermeye başlamıştır. Anne olmak, eş olmak, iş yaşamında yer almak gibi toplumsal roller ile yükümlülükleri altında ezilen kadının sanat ortamında kendini var etme süreci halen devam etmektedir. Kadın sanatçıların kimi zaman metaforik, kimi zamansa gerçekçi anlatımlarla ördüğü çalışmalarında, toplumsal cinsiyet, aile, yalnızlık gibi kavramlar, ‘beden’ ile ilişkili yapıtları aracılığıyla görünürlük kazanmıştır. Kadının kültürel olarak belirlenmiş cinsiyet rollerinin sanattaki yansımalarının incelendiği bu çalışmada, ‘kadınlık’a dair izlekler, yani kadın sanatçıların kişisel, kültürel, psikolojik yaşantılarından süzdükleriyle ortaya koyduğu eserleri incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İdil Sanat ve Dil Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2146-9903
  • Sayı : 18
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18591
  • Yayıncı : Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü