Merhaba Misafir

Alan Dışından Atanmış Rehber Öğretmenlerin İş Doyumları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

PDF

Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında çalışan alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Ankara il merkezini oluşturan sekiz ilçedeki ortaöğretim kurumlarında çalışan toplam 113 alan dışından atanmış rehber öğretmene, Minnesota İş Doyum Ölçeği ile Balay (2000) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Ankara il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin genel anlamda iş doyumlarının yüksek bir düzeyde olduğu buna karşın örgütsel bağlılıklarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Alan dışından atanan rehber öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında da anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18351
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi