Merhaba Misafir

1980 Sonrası Türk Sinemasında Delilik Okumaları

PDF

Genelde normal ve anormal, özelde ise deli ve akıllı kavramlarının gündelik kullanımları düşünce dünyamıza ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Modern toplumlarda ve geleneksel toplumlarda deliliğe ilişkin zihniyet farklılıkları vardır. Çalışmanın ana temasını bu farklılıklar oluşturmaktadır. Bu zihniyet farkına ilişkin incelenen metinlerde öykü ve söylem üzerinde durulmuştur. Türk sinemasında delilik, seksen sonrası filmlerden seçilen beş filmde okunmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 2013
  • Sayı : 37
  • eISSN : 2147-4524
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18003
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi