Merhaba Misafir

1915 Ermeni Tehcir Kanunu ve Almanya’nın Etkisi

PDF

1915 yılında çıkarılan Sevk ve İskan Kanunu (Tehcir Kanunu) ile bazı Ermenilerin nakledilmesi sırasında insani kayıplar yaşanmıştır. Yaşanan olaylar Türkler ve Ermeniler arasında cereyan etmiş bir hadise olarak görülse de bu sürece giden yolda başka devletlerin etkisi de söz konusudur. Bu makalede 1915 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu ile Ermeniler arasındaki ilişkilere değinildikten sonra, Almanya’nın Tehcir Kanunu kararı alınması sürecinde ve daha sonrasındaki tutumu ve politikaları incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Akademik Bakış
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1307-9778
  • Sayı : 15
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 17882
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi