Merhaba Misafir

''Mağdur” Milliyetçilik Kürt Siyasetinin “Demokratik” Zaafiyeti Ve Ulus Açmazı

PDF

Ulus-devletin kendisiyle birlikte insanlığa bulaştırdığı “milliyetçilik” (nationalism), akademik tartışmaların en karmaşık konularının başında gelir denebilir. Bu konuda kavramsal bir “anarşi”1 veya bir “terminolojik kaos” süregelmektedir. Türkiye ’de ise bu biraz daha daraltılmış, aynı zamanda yavan bir hal almıştır: neredeyse tamamen “vatanseverlik” kavramı yerine kullanılmaktadır. Hâlbuki halk dilinde kendi etnisitesini ve yerel değerlerini sevmeye refere eden ve akademik terminolojiye de sorunsuz oturabilecek yeterli kelime/kavram mevcuttur. Örneğin vatanseverlik, vatanperverlik, yurtseverlik veya milletseverlik, halkseverlik gibi. İngilizce ve birçok diğer Avrupa dillerinde de bu anlamda “patriotism ” veya Latince patrie köklü benzer kavramlar vardır.

Yayınlandığı Kaynak : Ekonomik Yaklaşım
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-1868
  • Sayı : 80
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 17217
  • Yayıncı : Ekonomik Yaklaşım Derneği