Merhaba Misafir

1492, Coğrafi Keşifler ve Günümüze Yansımaları: "Küresel" İspanyol Hakimiyetinin Yükselişi ve öküşü

PDF

Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu olumlu veya olumsuz sonuçlar konusunda pek çok tartışma yürütülüyor. Buna karşılık kökleri, tarihsel dayanakları ve bağlı olduğu uygarlık havzası konusunda yeterli tartışma yürütüldüğünü söylemek güç. Dolayısıyla söz konusu olgunun tarihsel bir çerçevede ele alınmaktan kaçınılmakta olduğunu söylemek mümkün. Bunda, küreselleşmenin, bir XXI. yüzyıl olgusu, yepyeni bir çığır olduğu peşin yargısının da payı büyük. Ancak sorunun bu şekilde tartışılmasının birtakım handikaplar içerdiğini söylemek gerekiyor. Çünkü küreselleşme adını verdiğimiz olgunun tarihte güçlü kökleri bulunuyor.

Yayınlandığı Kaynak : Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 0
  • ISSN : 2147-2351
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1695
  • Yayıncı : Doğu Kitabevi