Merhaba Misafir

“Evcilik Oyunu” Üzerinde Sahne Çalışması

PDF

Adalet Ağaoğlu’nun seyirci karşısına çıkan ilk yapıtı, Evcilik Oyunu toplumumuzun en önemli sorunlarından birini ele alır. Bu oyun, birbirinden ayrı düşünülemiyecek bir yaşayış alışkanlığının çeşitli düzeylerinin en önemlilerinden birini, kadın-erkek ilişkisini ve cinsel ahlâk konusunu işler. Önce aile, sonra da okul eğitim sistemimizdeki geri kalmış anlayış ve olaylara bakıştaki dar açı, küçük yaştan olgun yaşlara değin, insanlarımızı baskı altında tutmakta sonra da onları çeşitli yönlerde patlak veren bir bunalımın içine itmektedir. Bu bunalım değişik düzeylerde kendini göstermekte ve sonunda bireyleri ruh sağlığından yoksun bırakmakta, bunları birbirine benzeterek manevî bir ölüme terketmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Tiyatro Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 1972
  • Cilt : 1972
  • ISSN : 1300-1523
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16450
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü