Merhaba Misafir

“Felâtun Bey İle Rakım Efendi” Romanına Göstergebilimsel Bir Bakış

PDF

Ahmet Midhat Efendi’ye yönelik çalışmalar üzerine alan yazın taraması yapıldığında Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinin göstergebilimsel açıdan incelenmediği fark edilmiştir. Oysa onun eserlerinin göstergebilimsel olarak incelenmesi bundan yüzyıllar önce yazılmış bir eserin sağlam yapısını gözler önüne sererek Ahmet Midhat Efendi’nin neden hâlâ günümüzde değer verilen bir yazar olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinin göstergebilimsel olarak incelenmesi Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinde eleştirdiği ve savunduğu düşünceleri ortaya çıkaracak, onun ve eserlerinin yüzyıllar sonra da günümüz okuyucusu tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçlar ile tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada, Ahmet Midhat Efendi’nin Felâtun Bey ile Rakım Efendi adlı romanı seçilmiştir. 2012 yılında Özgür Yayınevi’nde altıncı basımı yapılan ve Şerife (Baş) Çağın tarafından yayına hazırlanan eser, nitel içerik analizine dayalı olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemine göre incelenmiştir. Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanının göstergebilimsel olarak incelenmesinin sonucunda Ahmed Midhat Efendi’nin daha on dokuzuncu yüzyılda, romanını tamamen karşıtlıklar üzerine kurarak yapısalcılığın ve göstergebilimsel anlayışın en güzel örneklerinden birini eserinde yansıtmış olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanının Türkçe derslerinde kullanılması, öğrencilere göstergebilimsel anlayışın en güzel örneklerinden birini sunmuş olacaktır. Öğrencilerin Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanının üretim sürecini fark etmesi hem okuma-anlama çalışmalarında hem de metin ortaya koyma sürecinde öğrencilere yol gösterecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2147-4168
  • Sayı : 14
  • eISSN : 2147-5385
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16379
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.