Merhaba Misafir

Facade Typologies Of The Rural Housing-The Case Of Artvin

PDF

Değişen teknoloji ve yaşam koşulları ile birlikte yaşadığımız çevrelerde değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle kentlerde bu değişimin çok daha hızlı olduğu görülmektedir. Kırsal yerleşmelerde aynı hızla olmamakla beraber bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu süreçte kırsal yerleşmelerde geleneksel mimari gittikçe yok olmakta, çevreyle uyumsuz yapılar artmaktadır. Bu durum bu bölgelerde yapılacak çalışmaları önemli kılmaktadır. Kırsal yerleşmelerin peyzajdaki görüntülerini oluşturan siluet görüntüleri, yerleşmenin öne çıkan kimliğini belirlemekte önemlidir. Kır konutunun cephesi, kırsal mimari kimliğin öncelikli görünen yüzüdür. Konutun cephe elemanları bölgenin yaşam biçimini, çevresel koşullarını, yapı kültürünü gösteren önemli yapı elemanlarıdır. Bu çalışmada Artvin İli kır konutunun cephe elemanlarına ilişkin tipolojileri yapılmıştır. Bölge ahşap, taş, tuğla malzeme çeşitliliği içerisinde özgün örnekler barındırmaktadır. Çalışma ilçelerden seçilmiş köyler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kır konutunun cephe elemanları işlevsel ve çevre ile ilişkileri açısından ele alınmıştır. Ayrıca bu ilişkiler sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir. Çalışmada yerinde elde edilen veriler, plan, görünüş, üç boyutlu çalışmalarla analiz edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-8142
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2148-4880
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16340
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.