Merhaba Misafir

"Osmanlıların Kağıt Parayla İlk Deneyimi"

PDF

1840'ta Osmanlı Devleti ılımlı yolla ilk maif deneyimine başladığı kağıt paranın çıkarılması bu Türk ma1f tarihinde, yeni bir dönemin başlangıcına işaretti. Deneyim birçok iniş çıkışlarla 1862'ye kadar devam ettiı. Kağıt paraya verilen isim olan "kaime"den sonunda pek çok Osmanlı tebaası tarafından nefret edilmeye başlandı. l862'de tamamı tedavülden kalktığında, halk sevindi. Sonraki yıllarda deneyim önceki yıllardan daha iyi bilinmektedir, fakat yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Osmanlı kağıt parasının tarihinin ilk evresi, 1840'tan 1852'ye, bu sayfaların konusudur. Ne olduğu, nasıl ve niye olduğu anlatılmaya çalışılacaktır. Yine de gerçekleri saptamak zaman zaman zordur.

Yayınlandığı Kaynak : OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
  • Yıl : 2001
  • DOI : 10.1501/OTAM_0000000475
  • Cilt : 2001
  • ISSN : 1019-469X
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16197
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi