Merhaba Misafir

Bir Sivil Toplum Örgütünün Halkla ilişkiler Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarına Yaklaşımı: HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Örneği

PDF

Bu çalışma, Türkiye'deki bir sivil toplum örgütünün sosyal paylaşım ağlarını bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullandığı ve halkla ilişkileri nasıl algıladığı üzerine odaklanmıştır. Diyaloğa dayalı halkla ilişkiler modeline dayanan etik ve mükemmel halkla ilişiler anlayışı, sosyal paylaşım ağlarının halkla ilişkilerde bir uygulama aracı olarak kullanılmaya başlanmasıyla yeniden değerlendirilen diyalog kavramı ile beraber ele alınarak irdelenmektedir. Araştırma iki soru üzerine temellendirilmiştir: Bunlar, halkla ilişkilerin nasıl algılandığı ve sosyal paylaşım ağlarının bu çerçevede nasıl yorumlandığıdır. Çalışmada, Türkiye'de hayvan haklarına yönelik tek federasyon olan HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş, nitel bir çözümleme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yukarıda sözü edilen konular çerçevesinde tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İletişim: Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2011
  • DOI : 10.1501/Iltaras_0000000131
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1303-7900
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 15742
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi