Merhaba Misafir

2014 Tunus Seçimleri Analizi

PDF

Yirmibirinci yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi "Arap Baharı" olarak adlandırılan isyanlardır. Büyük bir yerel ve küresel değişim dinamiği başlatan bu isyanlar, ilk olarak Tunus’ta ortaya çıktı ve Libya, Mısır, Suriye ve Yemen’e göre sağlıklı yürüyen bir model ortaya çıkardı. 14 Ocak 2011 tarihinde Zeynelabidin Bin Ali'nin Tunus’u terk etmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde En-Nahda Hareketi partileşerek başa geçti. Yalnız hem eski rejimden hem de bölgesel güçlerden dirençle karşılaştı. Artan baskılar karşısında Ennahda Partisi, hükümeti iki yıl sonra (2013) demokrasi için teknokrat hükümetine bırakarak uzlaşmacı bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmuştur. 2014 yılında Tunus'un demokratikleşme sürecinin kaderini belirleyecek üç seçim yapılmıştır. Yılın ilk seçimleri 26 Ekim'de gerçekleştirilen Milletvekili seçimleri olmuştur. Bunun akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu 23 Kasım'da ve ikinci turu da 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tunus'ta toplumsal dinamikler, siyasi partilerin ve önemli şahsiyetlerin bu dönemde gerçekleştirdiği propagandalar, toplumdan aldıkları destek, maruz kaldıkları eleştiriler, halk iradesinin önemsenmesiyle birlikte ortaya çıkan siyasi fikirler, çekişmeler, taktikler ve manevralar 2014 yılında yapılan seçimlerin gidişatını etkileyen önemli faktörler olarak medyada ve meydanlarda boy göstermiştir. Bu siyasi gündemin en önemli konuları, demokrasi, laiklik, dini hareketler, terör, yoksulluk ve istikrar konuları olmuştur. Bu makalede Tunus seçimlerinin siyasi alt yapısıyla birlikte istatistiksel analizi yapılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Ortadoğu
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1307-0207
  • Sayı : 18
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 15550
  • Yayıncı : More Ajans