Merhaba Misafir

Bilgi Edinme Kanunu’ndan Yararlanma Sıklığı: Erciyes Üniversitesi Örneği (2011-2014)

PDF

Bu çalışmada Türkiye’de 2004 yılında uygulamaya konulan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanma sıklığı Erciyes Üniversitesi Örneği ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanun ve Türkiye’deki uygulaması ile ilgili olarak açıklayıcı bilgiler verildikten sonra kanunun nasıl kullanıldığının tespiti amacıyla araştırma kapsamında öncelikle Erciyes Üniversitesi’nin Bilgi Edinme Birimi’ne 2011-2014 yıllarında yapılan başvurular ve idarenin vermiş olduğu cevaplar incelenmiştir. Erciyes Üniversitesi çalışanları ile gerçekleştirilen alan araştırmasında akademik ve idari personele nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği online olarak uygulanmış ve 365 kişiye ulaşılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yürürlük tarihinden bu güne kadar bilinirliğinde geçmiş yıllara göre ilerleme kaydedildiği, ancak içeriğinin bilinmesi ve amacına uygun olarak kullanılmasında hala ciddi eksiklikler olduğu görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 15386
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları