Merhaba Misafir

2011 Yılı Konut ve İş Yeri Kira Gelirlerinin Beyanı

PDF

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu1 (GVK)’ nun 70. maddesinde sekiz bent halinde sayılı olan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmiş ve gelir vergisinin konusu kapsamına alınmıştır. Belirtilen nedenle, Türkiye bulunan ve çeşitli sicillere kayıtlanan mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu bir takvim yılında elde edilen iratların (gelirlerin) bazı sınırlar ve koşullar göz önünde bulundurularak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu makalede, söz konusu madde kapsamında konut ve iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2011 yılında elde edilen konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanı çeşitli yönleri ile ele alınmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 35
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 282
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14748
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği