Merhaba Misafir

1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet

PDF

1948’den bu yana, Kültepe’de devam eden kazılar neticesinde, büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ve bir kısmı da, yerli halktan ticaretle uğraşan kimselere ait tablet arşivleri ele geçirilmiştir. Burada ele alınan tabletler, farklı tüccarların arşivlerinden olup, masraf listeleri, köle alım-satım belgesi ve çeşitli miktardaki malların teslimatına dair notlardan ibarettir. Ele aldığımız belgeler içerisinde, Kültepe metinlerinde ilk defa geçen yerli şahıs isimlerine de rastlamaktayız.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14712
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi