Merhaba Misafir

1932-1975 Dönemi Irak‟ın “Ulus Devlet” Yapısını Sarsan İsyancı Bir Hareket Olarak Barzaniler ve Irak Kürdistan Demokrasi Partisi

PDF

Bu çalışmada Irak'ın üniter yapısını sarsan Barzani hareketinin doğuşu, par-tileşerek I-KDP'ye dönüşmesi ve Irak yönetimiyle olan mücadelesi üzerinde durul-muştur. Irak-I-KDP mücadelesi üzerinde başta İran olmak üzere komşu ülkelerin, süper güçlerin, Irak'taki rejim ve hükümet değişikliklerinin ve I-KDP içerisindeki bölünmelerin etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Ortadoğu
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1307-0207
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1459
  • Yayıncı : More Ajans