Merhaba Misafir

John Atkınson Hobson: Sapkın, Haberci Ve Unutulmuş

PDF

John A. Hobson’u bilindik kılan katkısı emperyalizmle ilgili çığır açıcı eseridir. Ancak çoğunlukla İktisat disiplinine yönelik önemli eserlerden oluşan Hobson’un külliyatı genel olarak bir unutulmuşluğa terk edilmiştir. Bu unutulmuşluğun pek çok nedeni vardır. En önemlisi ise Hobson’un sosyal reformist iktisadi kurgusunun neoklasik ortodoksi tarafından aforoz edilmesidir. Bu aforoz Hobson’un pek çok önemli tezinin dikkatlerden kaçması sonucuna yol açmıştır. Bu tezler, sezgisel düzeyde, daha sonraki Keynes-Kalecki çizgisini haber verir niteliktedir. Diğer taraftan, Hobson’u ünlü kılan emperyalizm çalışması bile fazlaca etüt edilen bir çalışma değildir. Özellikle emperyalizmin politik mahiyetinin anlatıldığı bölüm neredeyse hiç bilinmemektedir. Bu çalışmanın temel amacı hem Hobson’un iktisadi anlayışının özgüllükleri ve yeniliklerini ele almak hem de emperyalizm kuramının detaylarını incelemektir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • DOI : 10.1501/SBFder_0000002302
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14413
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi