Merhaba Misafir

Avrupa Birliği Süreci Ve Bölgesel Politikalarda Yaşanan Dönüşüm: Türkiye Bağlamında Bir Analiz

PDF

Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile birlikte Türkiye, bölgesel politikalarında köklü bir değişim yaşamıştır. Bu değişim gerek bölge tanımında gerekse bölgesel düzeyde örgütlenen kurumsal yapılanmalar olan kalkınma ajanslarının ortaya çıkışından gözlemlenmektedir. Politika transfer süreci olarak adlandırılan bu süreç ile birlikte artık bölge küresel bir aktör konumuna ulaşmakta ve bölgesel politikaların belirlenmesinde bölgesel aktörler söz sahibi olmaktadır. Bu bağlamda yaşanan dönüşüm sürecinin incelenmesi amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenen kalkınma ajanslarının, farklı kesimlerden aktörlerinin dâhil olduğu kalkınma kurulu temsilcilerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışmasında katılımcıların bölgesel politikalarda yaşanan dönüşüm, politika transfer süreci ve geçmiş yapılara bağlılıklarına yönelik algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14327
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi