Merhaba Misafir

Yurttaşlığın Krizini Yeniden Düşünmek: Liberal Milliyetçilik Ve Anayasal Yurtseverlik Kuramları

PDF

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, siyasal ve sosyal kuram alanında yurttaşlık tartışmalarının yeniden canlandığı ve hız kazandığı bir döneme tanıklık etmekteyiz. Yurttaşlığın krizi, içinde yaşadığı dünyayı söz ve eylem yoluyla kurma ve değiştirme kapasitesine sahip siyasal bir özne olarak yurttaşın ortadan kaybolması anlamına gelmektedir. Bu kriz modern yurttaşlığın asli bileşenleri olan demokrasi, haklar, egemenlik, ulus-devlet ve ulusal kimlik gibi kavramlar arasındaki ilişkilerin yeniden sorunsallaştırılması ve düzenlenmesine dair bir ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaca yanıt verme girişiminde öne çıkan iki kuramsal yaklaşımdan bahsedilebilir: liberal milliyetçilik ve anayasal yurtseverlik kuramları. Her iki yaklaşım da yurttaşlık ile ilgili güncel sorunları merkeze alarak kültürel çeşitlilik koşulları altında demokratik bir siyasal ve toplumsal düzen tasavvurunun hangi ilkeler ve koşullarla hayata geçirebileceğini tartışmaktadır. Bu yazının amacı bu iki kuramın, siyasal alanın ve yurttaşlığın nasıl düzenleneceğine dair temel varsayım ve argümanlarını karşılıklı olarak ortaya koymak ve yurttaşlığın krizinin aşılmasında anayasal yurtseverliğin liberal milliyetçilik karşısında neden daha başarılı olduğu sorusuna yanıt aramaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14326
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi