Merhaba Misafir

1967-1980 Arası Donemde Cemiyetin Kurtarılması Misyonu İle Tanımlanmaya Başlanan “İslamcı Kadın” Kimliği

PDF

Bu makale 1960’lann sonlarından itibaren ortaya çıkan ve 1970’li yıllar boyunca tanımlanmaya çalışılan İslamcı kadın kimliğini oluşturan öğelerin nasıl geliştiğini ve İslamcı hareketin kadın aktörlerinin neden “cemiyet” odaklı bir söylemden yararlandığını incelemektedir. 1967’de ilk İslamcı kadın dergisi olan Seher Vakti’ni yayımlayan Şule Yüksel Şenler, tüm yurdu içine alan ve geniş kitleleri harekete geçirmeyi başaran kadınlara yönelik olarak üstlendiği “tebliğ” misyonu nedeniyle İslamcı kadın hareketinin ilk ve en önemli temsilcisi olarak tanınmaktadır. 1967-1980 arası dönemde, bu hareketin Şenler dışındaki Emine Aykenar, Sevim Asımgil, Bakiye Marangoz ve Mü 'mine Güneş gibi diğer temsilcilerinin benzer söylemlerine Seher Vakti, Bugün, Yeni Asya, İttihad, Yeni İstiklal gibi İslami duyarlılıkları olan gazete ve dergilerde de rastlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14325
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi