Merhaba Misafir

Yargının Siyasallaşması Çerçevesinde Suçu Ve Suçluyu Övme Suçu: Yeni Düzenlemenin Anlamı

PDF

4. Yargı Paketi ile “açık ve yakın tehlike” ölçütü eklenen Türk Ceza Kanunu m. 215’te tanımlanmış suçu ve suçluyu övme suçu, Türkiye’de ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasının araçlarından biri olagelmiştir. Bu çalışmada maddenin önceki halinden kaynaklanan sorunların tespit edilmesi ve Türkiye’de “açık ve yakın tehlike” kriterinin mahkemelerce nasıl yorumlandığı ortaya konarak 2013 yılında yapılan değişikliğin olası anlamı bulunmaya çalışılacaktır. Bu çaba sırasında, ifade özgürlüğünün sınırları bakımından yargının siyasal iktidarla olan ilişkisinin önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14324
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi