Merhaba Misafir

Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Merkezileşme Arayışları: Mülki İdarede Yeniden Yapılanma

PDF

Türkiye’de Cumhuriyet yönetiminin kurulması ile birlikte devlet merkeziyetçilik yönünde örgütlenirken, bu yapıyı sağlayabilmek için merkezi yönetimin taşra örgütüne özel bir görev yüklemiştir. Nitekim, Birinci Dünya Savaşı sonrasında var olma mücadelesi veren Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sorunların nedenini mülki idare sisteminde görmüş ve bu sistemi değiştirerek bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Ulus-devletin kuruluş aşamasında toplumun inşasının gerçekleştirilmesi için merkezi bir mülki idare sistemi araç olarak görülmüştür. Bu nedenle önceki dönemin yerele yetki veren bir takım uygulamalarından bu dönemde geri adımlar atılmıştır. Bu çalışmada Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde Türkiye’nin mülki idare sistemine yön veren merkeziyetçi düzenlemeler incelenerek, günümüz idari yapısına nasıl ulaşıldığı konusuna ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu anlamda mülki idare sistemine yön veren temel düzenlemelerin gerçekleştiği 1923- 1928 yılları arası dönem incelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14323
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi