Merhaba Misafir

Federal Sistemlerde Geriye Bakış: Modern Dönem Öncesi Yaklaşımlar

PDF

Federal sistem, egemenlik yetkilerine sahip iki yönetim düzeninin katı bir anayasayla devlet yetkilerini paylaştıkları siyasal bir örgütlenme biçimidir. Günümüzde federal sistem, özellikle aralarında kültürel, sosyolojik, ırksal, dilsel, dinsel ve benzeri farklılıklar bulunan toplulukların bir arada yaşayabilmeleri açısından bir tür çözüm aracı olarak kabul görmektedir. Ancak bu devlet biçimine yönelik tartışmalar, sistemi, toplumsal veya siyasal bir zorunluluk veyahut hukuksal bir tercih gibi farklı açılardan ele alınmaktadır. Federal sistemlerin ilk ortaya çıktığı örneklerle, sistemin kurucu unsuru olan anayasaların ilk ortaya çıkışı doğal olarak örtüşmektedir. Bu nedenle federal sisteme ilişkin modern teorilerin başlangıç noktası da bu örtüşmeye dayanmaktadır. Ancak bu alana ilişkin tartışmalar, federal sistem ile anayasaların ortaya çıktığı dönemlerin daha öncesine dayanır. Bu nedenle anayasalar ile federal sistemin ilk ortaya çıkışına kadar olan süreç, modern dönem öncesi federal sistem tartışmalarına ilişkindir. Modern dönem öncesi federal sistem teorileri, hem anayasaların hem de federal sistemin ortaya çıkmasına kaynaklık etmişlerdir. Bu yönde modern dönem öncesi önemli fikirler, anlaşma ve federalizm düşüncelerine dayanır. Modern dönem öncesi federal sistemlere ilişkin bu düşünceler, farklılıkların bir arada yaşamaları yönünde deneyimleri ortaya koymaktadır. Modern dönemde federal sisteme yönelik değerlendirmeler, modern dönem öncesi teorik tartışma ve deneyimlere geriye bakışı gerekli kılmaktadır. Zira federal sistemin bugünkü çerçevesi, modern dönem öncesi düşünce ve deneyimlerin birer ürünü olarak kabul edilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 69
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14322
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi