Merhaba Misafir

2006/4 Sayılı Tebliğ İle Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşmasının Desteklenmesi Kapsamında Yapılan Düzenlemelerin Analizi

PDF

Türkiye’de marka ürünlerin üretiminin desteklenmesine yönelik uygulanan mevzuatın temelleri 2000’li yıllarda 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile atılmıştır. Temel felsefesi itibariyle marka ürünlerin üretimine yönelik bir kısım harcamaların Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması şeklinde uygulanan bu teşvik Tebliği 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2006/4 sayılı Tebliğde son olarak 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu makalemizde 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri ve Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlere yönelik olarak getirilmiş olan destek esasları irdelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 36
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 297
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 14216
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği