Merhaba Misafir

“Yüksekova İlçesinde Nüfus Hareketleri” ( 1980-2013 Döneminde Yaşanan Göçün Nedenleri Ve Sonuçları)

PDF

Türkiye’de 1950 sonrası ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümle başlayan göçler; 1980 sonrası yeni bir boyut kazanmıştır. Yaşanan terör olayları ve Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması nedeniyle birçok insan, yaşadığı yeri gönüllü ya da zorunlu olarak değiştirmek zorunda kalmıştır. Daha önceleri göç veren ilçeler ve şehirler, 1990 sonrası aldıkları göçle nüfus bir patlaması yaşamıştır. Göçle birlikte şehirlere yığılan nüfus; gecekondulaşma, ulaşım, güvenlik, eğitim, sağlık, işsizlik, çevre kirliliği, tarım alanlarının yok olması, plansız sanayileşme, alt ve üst yapı sorunlarına neden olmuştur. Bugüne kadar sadece büyük şehirlerin sorunu olarak algılanan göçün olumsuz sonuçları Türkiye’nin hemen her şehrinde görülmektedir. Türkiye’de bir çok sorunun kaynağını oluşturan göçün günümüzde yeni sorunlara neden olması konunun önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de göçün olumsuz sonuçlarının Yüksekova örneği ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada veri ve yöntem olarak; Sosyal bilimlerde alan araştırmalarının vazgeçilmezi gözlem ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca istatistik biliminin tekniklerinden yararlanılmıştır. Yüksekova ilçesinde yapılan gözlemlerde; göçün sadece büyük şehirlerin bir sorunu olmadığı özellikle 1990 sonrası yaşanan göçlerin bütün ülkeyi etkilediği görülmektedir. Bu nedenle göçün önlenmesi ve göçün ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi amacıyla yapılan projelerin bütün Türkiye’yi kapsayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1302-7212
  • Sayı : 29
  • eISSN : 1305-2128
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13119
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları