Merhaba Misafir

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme

PDF

Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez nitelikte iken, %98’i önlenebilir niteliktedir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacı da, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanmasıdır. Özünde yaşama hakkının korunmasını içeren İSG çalışmaları artık günümüzde tüm dünya ülkelerinde önem kazanan bir alanı oluşturmaktadır. Uluslararası kuruluşların ulusal mevzuatları oluşturmadaki yol göstericiliği ve konunun önemi hemen her ülkenin mevzuatında İSG ile ilgili düzenlemelerin yer almasını sağlamıştır. Ancak uygulamada ülkeden ülkeye farklılıklar bulunmaktadır. Son dönemde taraflarda güvenlik bilincinin ve önleme kültürünün oluşturulmasına verilen önem artmıştır. Bu yeni anlayış içinde “İSG eğitimleri” önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim yolu ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış değişikliğinin sağlanması böylece İSG’ne ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür. Bu çalışmada İSG faaliyetleri içinde yer alan işverenin eğitim verme yükümlülüğünün değişik ülkelerde ve Türkiye’deki düzenleniş biçimi incelenmeye çalışılmıştır. Etkin bir İSG eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Çalışma İlişkileri Dergisi
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2146-0000
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2146-7854
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 12773
  • Yayıncı : ÇASGEM