Merhaba Misafir

Akıl Delilini Fıkıh Usulcülerinin Farklı Anlamlarda Kullanmaları Üstüne

PDF

Bütün fıkıh usulcüleri aklı delil olarak kabul etmişlerdir, ancak farklı anlamlarda kullanmışlardır. Çoğunluk onu nasları anlayıcı, tefsir ve tahsis edici manada delil olarak kabul ederken, bazısı onu rey ile hüküm verici yetkide görmüştür. Bu çalışma akıl delili ile ilgili bu farklı anlayışları belgeleriyle ortaya koymaya yöneliktir.

Yayınlandığı Kaynak : Hikmet Yurdu Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 6
  • ISSN : 1308-6944
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 1271
  • Yayıncı : Hikmet Yurdu