Merhaba Misafir

Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye-Afrika İlişkileri

PDF

İkinci Dünya Savaşı sonrasında birbiri ardına bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkeleri, uzun yıllar boyunca Türk Dış Politikası’nda ihmal edilen bölgelerin başında gelmiş ve kıtanın kuzeyindeki bazı ülkeler hariç, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirme yönünde Türkiye tarafından çok fazla çaba gösterilmemiştir. 1990’lı yılların sonuna gelindiğinde ise, alınan “Afrika’ya Açılım” kararı çerçevesinde bu dış politika anlayışında radikal bir değişiklik gözlemlenmeye başlanmıştır. Makale kapsamında öncelikle, Türkiye’nin kıta ülkeleriyle olan ilişkileri tarihsel olarak incelenecek ve bu alanda atılan adımlar ana hatlarıyla ele alınacaktır. Ancak bu makale, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin kronolojik bir takibini yapmaktan ibaret olmayıp, geçtiğimiz elli yıl boyunca izlenen politikadan bugünlere nasıl gelindiğinin kaydını tutma ve Türk Dış Politikası’nda yaşanan bu önemli değişikliğin nedenlerini sorgulama amacını taşımaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi