Merhaba Misafir

“Kur’ân’ın, Kur’ân’ı Açıklama Usûlü” Adlı Çalışmayla İlgili Bir Değerlendirme

PDF

Kur’anı anlamaya yönelik yapılan araştırmalar son zamanlarda yeni bir boyut kazandı. Alanında uzman araştırıcılar tarafından ifade edilen konu hakkında aykırı iddia ve görüşler savunulmaktadır. Adına Kur’an’ın Kur’an’ı Açıklama Usûlü denilen çalışmada ileri sürülen iddialar önce tebliğ olarak sunuldu, sonra kitap olarak yayınlandı. İslâm’ı anlama geleneğinin ve sünnet anlayışının dikkate alınmadığı bu usûl önerisinde, hem bilimsel açıdan hem de İslâm inanç ve düşüncesi açısından kabul edilemez iddia ve görüşler ileri sürüldü. Bu çalışmada, söz konusu usûl önerisinde sergilenen tutarsızlıkların ve yapılan hataların ortaya konması amaçlandı.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 2013
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 22
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 12328
  • Yayıncı : Mehir Vakfı