Merhaba Misafir

Türkiye'de yoksullukla mücadele politikalarının hukuki çerçevesi

PDF

Bu makalede, Türkiye'deki yoksullukla mücadele politikalarının hukuki yapısı ele alınmaktadır. Bu kapsamda yoksullukla mücadeleye yönelik Türkiye'de benimsenen sosyal politikaların hukuki mevzuatı ve doğrudan sosyal yardımlardaki yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Makalede yoksullukla mücadele kapsamındaki politikaların temelini oluşturan Kanunlar irdelenmiştir. Bu kapsamda 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunlarının yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikalardaki yeri ele alınmıştır. Makalenin ana materyalini yoksullukla mücadeleye yönelik politikaları doğrudan ve dolaylı şekilde düzenleyen yasal mevzuat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporları, Anayasa ve bu alanda yazılan makale ve raporlar oluşturmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 107-120
  • IO Kayıt No : 114153
  • Yayıncı : Arif Yıldız