Merhaba Misafir

Cameron-Quinn örgüt kültürü tipleri ile yenilikçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Yoğun rekabet ortamında, her bir örgütün amacı yeni müşteriler kazanarak devamlılığı sağlamaktır. Bu kapsamda yaratıcı bakış açısına sahip bireylerin, yeniliklerin üretilmesi için örgütlerde bir araç teşkil etmektedir. Söz konusu durum ancak kişisel bilgileri, becerileri ve yetenekleri sayesinde kuruluşların rekabet edebilmelerine yardımcı olacak yenilikçi fikirler üretmek ile mümkündür. Örgüt değişkenlerinden biri olan örgüt kültürünün devamlılığında rekabet gücünün artması ve sürekli iyileştirilmesi, örgütlerin hayatta kalarak başarıya ulaşmaları için temel bir koşuldur. Araştırmanın amacı Cameron-Quinn örgüt kültürü tipleri ile yenilikçilik ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada yenilikçi kültürün örgüt kültürü ile ilişkisi, her iki değişkeni de konu alan amprik çalışmaların incelenmesi ile belirlenmiştir. Çok sayıda literatür incelendikten sonra, örgütsel kültürlerin bağlılık, memnuniyet, liderlik ve yenilikçilik gibi diğer değişkenlerle ilişkisi olduğu, yenilikçi kültürün ise risk alabilme, belirsizliği kabul etme, müşteri odaklılık, grup çalışması, karar verme ve örgütsel güven gibi çeşitli özellikler taşımakta olduğu bu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 95-106
  • IO Kayıt No : 114152
  • Yayıncı : Arif Yıldız