Merhaba Misafir

Bruno Etienne'in düşüncesinde Batı ve Müslüman toplumlar

PDF

Sosyoloji doğduğu toplum içinde, kurucularının kendi toplum ve tecrübelerine dayanarak geliştirdikleri bir bilimdir. Müslüman toplumları anlamaya yönelik geliştirilmiş İslam sosyolojisi çalışmaları ise Batı'da yapılan çalışmaların uyarlanması şeklindedir ve oryantalist bakış açısına sahiptir. Son dönem oryantalistler daha objektif bir sosyolojik hipotezle Müslüman toplumları inceleme iddiasında bulunmuşlardır. Bu anlamda Bruno Etienne'in diğer oryantalistlerden ayrılan yönlerinin olduğuna işaret edebiliriz. Bruno Etienne, Fransız İslam'ı gibi kendine has kapsamlı kavramlarıyla bu metodu 'objektifliğiyle' geliştirerek devam ettirmiştir. Bunda özellikle başarılı olmasında, Kuzey Afrika'da Müslüman toplumlar içinde bulunmasının ve problemi yerinde incelemesinin önemli rolü vardır. Çalışmamızın başlangıç sorusu, sosyolojinin doğduğu toplumlardaki sosyolojik yöntemleri kullanan sosyologun Müslüman toplumları nasıl incelediği olmuştur. Müslüman toplumları ilgilendiren öncelikli problemleri nasıl ele aldığı ve gerçek anlamda problemlerin çözümüne yönelik ne tür çalışmalarda bulunduğudur. Ayrıca Fransa'da Müslüman varlığına getirdiği çözümler ve Modernitenin kendinden kaynaklanan problemlere karşı Müslüman toplumunu nasıl değerlendirdiği incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 79-94
  • IO Kayıt No : 114150
  • Yayıncı : Arif Yıldız