Merhaba Misafir

Göçün entelektüel sermayenin hareketlerine etkisi: İllere göre göç ve patent sayısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi

PDF

Ülkelerin gelişmişlik ölçütleri arasında entelektüel sermayenin kendilerini tercih etmelerinin de olduğu bilinmektedir. Günümüz ekonomisinde işletmelerin sürekli gelişimi sürdürülebilir hale getirebilmeleri için beşeri sermayeyi ellerinde tutacak önlemler geliştirmeleri gerekmektedir. Buradan yola çıkarak mevcut çalışma il bazında göç ve onaylanmış patent sayısı arasındaki ilişkiden yola çıkarak göçün entelektüel sermaye üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2000-2010 yılları patent sayısı ve illere göre göç verilerinin regresyon yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda; göç alan illerin patent alımında belirleyici olduğu dolayısıyla da göçün entelektüel sermayenin hareketleri üzerinde etkisinin olduğu istatistiki olarak kanıtlanmıştır. Çalışmada göçün idaresi üzerine çalışma yapacak olan akademisyenlere araştırma önerileri ile birlikte uygulayıcılara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 70-78
  • IO Kayıt No : 114147
  • Yayıncı : Arif Yıldız