Merhaba Misafir

Ekonomik kriz dönemlerinde Tam Zamanında Üretim (Just in Time) Sisteminin uygulanması

PDF

Türkiye Ekonomisi sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasından sonra çeşitli krizler yaşamıştır. Ekonomide yaşanan krizler daha çok iş dünyasını etkilemektedir. Bundan da daha çok küçük işletmeler etkilenmektedir. Krizler gerek ulusal gerekse uluslararası nedenlerden kaynaklanabileceği gibi işletmenin bağlı bulunduğu sektör veya işletmenin kendisinde de kaynaklanabilir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde zaman zaman ekonomik krizler yaşanmaktadır. Etkileri ne olursa olsun bütün krizler ülke ekonomilerini ve sosyal yapıyı önemli oranda etkilemektedir. Ekonomik Kriz dönemlerinde bir firmanın başarısızlığa uğraması firmanın geçici cari sorumluluklarını yerine getirmemesinden iflas etmesine kadar uzanan durumları içeren bir süreci kapsamaktadır. Ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin Tam Zamanında Üretim Sistemini uygulamaları uygun olacaktır. Bunun için özellikle üretim işletmelerinin çağdaş üretim tekniklerini kullanması hem kendi işletmelerini hem toplumu hem de iş dünyasını etkileyecektir. Tam Zamanında Üretim Sistemi'nin uygulanması işletmeleri ekonomik olarak rahatlatacak ve ülke ekonomilerine olumlu katkıda bulunacaktır. Çünkü Tam Zamanında Üretim Sistemi ile maliyetler daha düşük düzeyde olmakta, malların kalitesi yükselmekte, kalite yüksekliğinden dolayı malların yaşam kalitesi artmakta, değer katmayan maliyetler ortadan kalkmakta, stok bulundurulmamakta ve verimlilik sağlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 63-69
  • IO Kayıt No : 114145
  • Yayıncı : Arif Yıldız